8 września 2016 roku to dzień, który zmienił sporo w systemie funkcjonowania firmowych działów kadr. Właśnie tego dnia zaczęły obowiązywać nowe zasady odnoszące się do dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników. Co zatem uległo zmianie?

Egzekucje administracyjne i komornicze

Zbieganie się egzekucji komorniczej i administracyjnej to problem, który dotyczy szczególnie dużej liczny zatrudnionych, warto więc pamiętać, że teraz pierwszeństwo będzie należało do tego organu, który jako pierwszy dokonał zajęcia. Oczywiście, prawodawca przewidział też sytuację, w której ustalenie pierwszeństwa nie jest możliwe. W takim wypadku zajęte wynagrodzenie zostanie w pierwszej kolejności wypłacone temu z dwóch organów, który zajął należności obejmujące wyższą kwotę. Zmiana jest dużym ułatwieniem, prawodawca odszedł bowiem od zasady w myśl której w właściwości organu egzekucyjnego decydował sąd. Dzięki temu dokonanie egzekucji stanie się łatwiejsze, a i sądy nie będą już musiały zajmować się tego rodzaju sprawami.

Same egzekucje mogą mieć zróżnicowany i tak roszczenia komornika mogą wynikać zarówno z faktu braku spłaty pożyczki w umówionym terminie, jak i z problemów z regulacją na czas czynszu. Administracyjne organy egzekucyjne mogą w ten sposób domagać się zwrotu niezapłaconych podatków oraz składek na ubezpieczenie.

Procedura zajęcia wynagrodzenia po zmianach

Nowe przepisy wpływają tez nieznacznie na procedurę związaną z obsługą pism odnoszących się do egzekucji z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz samego dokonywania zajęć. Nadal inauguruje ją dokładne zapoznanie się z pismem o zajęciu, a także sprawdzenie, kiedy możliwe stanie się pierwsze potrącenie. Jeśli wynagrodzenie nie zostało jeszcze potrącone, a pismo spłynęło już do pracodawcy, zaleca się wstrzymanie płatności tak, aby możliwe było jak najszybsze dokonanie potracenia. Pracownicy działu kadr są tez zobowiązani do sprawdzenia, jaki jest wymiar etatu pracownika. Pozwala to na szybkie i precyzyjne określenie kwoty, która jest wolna od potrąceń i jak powinno się ją proporcjonalnie podnosić oraz obniżać. Tu warto pamiętać, że w przypadku zatrudnienia pracownika w myśl kilku umów o pracę (nie ma tu znaczenia, czy mamy do czynienia z jednym, czy też kilkoma pracodawcami), wspomniana kwota powinna być ustalona łącznie dla wszystkich stosunków pracy.

Podczas dokonywania zajęcia wynagrodzenia warto też upewnić się, czy mamy informacje na temat ustaleń samego organu egzekucyjnego. Czasem okazuje się, że określa on niższą granicę potrącenia, bywa zaś i tak, że zezwala na wyższą kwotę wolną od potrąceń. Z tego powodu przydatne może okazać się tez dokładne sprawdzenie łącznej kwoty zajęcia. Organy egzekucyjne podają zwykle nie tylko informację na temat należności głównej, ale i na temat dodatkowych obciążeń, które muszą być uwzględniane na etapie obliczania potrącenia. Wspomniana procedura przewiduje też, że organ egzekucyjny powinien być poinformowany przez dział kadr o tym, że umowa z pracownikiem-dłużnikiem została rozwiązana.