Czy trzeba płacić podatek od darowizny?

Darować można wszystko i każdej osobie, nawet niepełnoletniej. Co więcej, darowiznę można sporządzić nawet na rzecz jeszcze nienarodzonego dziecka. Osoba obdarowana zobowiązana jest do odprowadzenia podatku. Ile wyniesie jego kwota zależy nie tylko od wartości darowanego przedmiotu. Przy ustalaniu kwoty należnego podatku, bardzo ważny jest także stopień pokrewieństwa między darczyńcą o obdarowaną osobą. Są sytuacje, w których płacenia podatku od darowanego przedmiotu można jednak uniknąć.

Czytaj więcej